Erindringsværkstedet går i haven

Kom med til det næste møde Torsdag d. 19. oktober,kl. 15.00 – 17.00.
Lokalarkivet Broagerhus

Tema for dagen er:
“En have” – Skriv eller fortæl om, hvordan du har det med en have, din egen eller en du har oplevet!
 
Alle er velkommen – gratis kaffe og kage
 
Tilmelding til:
Asta Flyvholm Kjær
Busholmvej 9, Iller
6310 Broager
Tlf. 74 43 33 43 / mobil 29 60 77 52

Nysgerrig efter hvad Erindringsværkstedet laver?

Læs et referat fra ”Erindringsværkstedet”.

Vi har været så heldige, at vi har kunnet afholde 9 møder i ”Erindringsværkstedet” i 2022. Det var samme antal vi havde i 2020 og 2021 tilsammen.

Vi er mellem 6 og 10 personer pr. gang. Lige nu er vi 10 på listen, der kommet 3 nye til.

Vi måtte desværre tage afsked med Lene Junker Hansen, i juni måned. Hun var med fra 2017. Hun kunne fortælle, så mange spændende historier, fra sin tid som lærer, ved de danske skoler i Sydslesvig. Desværre har vi ikke hendes fortællinger på skrift, hun fortalte lige ud af hukommelsen.

Den yngste der er med, er under 60 år og den ældste er mere end 40 år ældre end hende.

Vi har det godt med hinanden, og vi har stor respekt for, at alle kommer til orde og får lov til, at fortælle som de har lyst til, enten ud af hukommelsen, eller ved at skrive ned, så historierne kommer i vores mapper. Det bestemmer hver især, om man har lyst til, at andre kan få muligheden for, at læse det man har skrevet.

Deltagerne kommer fra hele Sønderborg Kommune, – Ulkebøl (tidl. Egernsund), Nybøl, Vester Sottrup, Gråsten, Broager og Busholm.

Vore emner har i 2022 været:

03.02.2022.                     ”Mit første skoleår”

03.03.2022.                     ”Fristil – En historie du gerne vil fortælle”

07.04.2022.                     ”Fristil”

02.06.2022.                     ”Et smykke”

04.08.2022.                     ”En tale” du har hørt eller selv har holdt

08.09.2022.                     ”Et sted du savner”

13.10.2022.                     ”Hvor var jeg, da det skete?”

17.11.2022.                     ”En butik”

15.12.2022.                     ”Julelege og julesange”

Vi har siden 2017 samlet historier i mapper og nr. 39 er sat på plads.

Der er ikke grænser for, hvad vi kan finde på, at fortælle om. Sommetider siger de til mig, at nu er det altså for svært, med ved fælles hjælp og snak frem og tilbage, så kommer altid gode og forskellige historier ud af det.

Vi nyder hinandens selskab og glæder os til, hver gang vi mødes.

Jeg fik en opgave for ”Kultur i Gråsten” og ”Det Lille Teater” i Ladegårdsskov.

Det var Ole Gaul Nilum, der vidste at jeg var med i ”Erindringsværkstedet” her på Broagerhus.

Han spurgte, om jeg ville være med til, at få folk fra Fiskbæk og Bojskov, området omkring Gråsten Landbrugsskole, til at fortælle historier, til et teaterstykke, der hedder ”Hertuger og Husmænd”. Det er i forbindelse med Gråsten Landbrugsskoles 100 år jubilæum 2024.

Alle de historier der blev fortalt ved et møde på Gråsten Landbrugsskole, blev optaget og dem har jeg siddet og aflyttet og skrevet ned til manuskriptforfatteren Brian Wind-Hansen.

Han var også manuskriptforfatter til ”Enkeland”, der blev spillet på Cathrinesminde sidste år.

Snakken gik mest på sønderjysk, og Brian er fynbo, så han havde lidt svært ved, at forstå, hvad der blev sagt.

Resultat af det, kan ses i juni måned på ”Det Lille Teater” i Ladegårdsskov. Der bliver ca. 6 forestillinger fra den 14. juni.

På Erindringsværkstedets vegne siger jeg tak, fordi vi må være, i det hyggelige køkken i Lokalarkivet.

Skulle I komme til, at mangle en historie til Broagerland årsskrift, kan der sikkert findes en i vores mapper, der er flere der skriver rigtig gode historier om Broagerland.

Hver især har højst 10 minutter at fortælle i, så det er forholdsvis korte fortællinger.

Jeg har haft besøg af Jimmy Christensen, fotograf for DKsyd TV i Sønderborg.

De har spurgt mig om jeg vil være med til optagelser, der handler om mig selv og mit virke som ”mojnasta” og det sønderjyske sprog. Vi har været nede i køkkenet for at filme, og han kommer igen næste gang, vi har ”Erindringsværksted”. De andre deltagere har sagt ja til, at han måtte komme.

Så følg med på DKsyd TV.

Der ligger allerede en ½ times udsendelse der, den handler bl.a. om Cathrinesmindes Teglværk og ”Det levende Teglværk”.

Asta Flyvholm Kjær

Erindringsværkstedet, nyt møde – ny dato

Erindringsværkstedet har rykket sit møde i Lokalarkivet Broagerhus fra torsdag d. 09. marts til torsdag d. 13. april, kl. 15.00 – 17.00.
 
Tema for dagen er fortsat: “En kongelig historie eller oplevelse”

Det kan være noget man selv har oplevet, eller en historie man har hørt eller set.

Der er gratis kaffe og kage, alle er velkommen.

Tilmelding til:
Asta Flyvholm Kjær
Tlf. 74 43 33 43 / mobil 29 60 77 52
 
 

Årskalender

Følg med i hvad der sker på lokalarkivet igennem hele 2023. Meld dig til de spændende events i god tid!

Onsdag den 8. marts kl. 19.30 på Broagerhus. Ordinær generalforsamling.

 Dagsorden iflg. foreningens vedtægter, men den kan ses her på siden. Efter generalforsamlingen vil Bente Løwe Christiansen fortælle om sit forfatterskab m.m.

Foreningen er vært ved kaffe og kage.

 

Tirsdag den 9. maj kl. 19.00. Byvandring Sct. Pauli og Mølmark.

 Vi mødes ved Broagerhus og går derud. Forskellige guider vil fortælle om Sct. Pauli og Mølmark  før og nu.

Kaffen indtages på Broagerhus. Pris 50 kr.

 

Tirsdag den 13. juni. Heldagstur til det nye museum Flugt ved Varde.

Turen i år går til Flugt (Danmarks internationale museum for flygtninges historier)

Afgang i bus fra Broagerhus kl. 08.00 – Vi får et rundstykke og kaffe/the i bussen.

Efter besøget i Flugt museet kører vi til Fåborg kro i Årre, hvor vi får middagsmad og kaffe. Menuen er kalvesteg stegt som vildt; til dessert æbletærte m. flødeskum. Kaffe og the.

Pris: Medlemmer 500 kr. ikke medlemmer 625 kr.

Tilmelding senest 1./6. til Valdemarmoldt@gmail.com mobil 21245342.

 

Onsdag den 13. september kl. 14.00 Besøg på Bevaringscenter Sønderjylland.

 Tilmelding senest 1.9. til Valdemarmoldt@gmail.com eller mobil 21245342 med navn, adresse og telefonnr. til brug ved indgang til Bevaringscenteret i Rødekro.

Der er begrænset deltagerantal, så derfor benytter vi os af ”først til mølle” princippet.
Den guidede omvisning varer ca. 1½ time og foregår gående/stående.
Der skal medbringes gyldigt billede-ID for at komme ind.

Mødes ved Broagerhus kl. 14.00. Vi kører i privatbiler .  Der arrangeres samkørsel, som aftales efter tilmeldingen.

Pris medlemmer 50kr –  Ikke medlemmer 125 kr.

 

Lørdag den 28. oktober kl. 14.00 ”Hwo bløv de enle aw”

 Sten Sørensen, søn af Finn og Birte Sørensen, vil fortælle om sin barndom/opvækst på Østermarken i Broager og sit arbejdsliv, der de sidste mange år har været i Forsvaret med bl.a. udsendelse til urolige steder ude omkring i verden. Sten har i mange år haft bopæl i Nordjylland.

Kaffe og kage. Pris 50 kr.

Ordinær generalforsamling.

Onsdag den 8. marts kl. 19.30 på Broagerhus. Ordinær generalforsamling.

Dagsorden iflg. foreningens vedtægter. 

Efter generalforsamlingen vil Bente Løwe Christiansen fortælle om sit forfatterskab m.m.

Foreningen er vært ved kaffe og kage.

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Årsregnskab fremlægges.
 4. Budget og fastsættelse af kontingent.
 5. Broagerlands lokalarkivs virksomhed.
  a. årsberetning
  b. regnskab
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg – på valg er:

Til bestyrelsen  –

Paul Juhler (kan genvælges)
Christian Kronika (kan genvælges)
Poul B. Larsen (kan genvælges)
Hannelore Zahn (kan genvælges)
Som suppleant – Nora Hansen (kan genvælges)
Til bilagskontrollant – Tage B. Jørgensen (Kan genv.)

 1. Eventuelt