Årsberetning 2021

Broagerlands Lokalarkiv er nu fuld ud i gang igen efter de store nedlukninger. Der er således igen åbent for besøgende både tirsdag og onsdag. Begge dage er der medarbejdere på arkivet; om tirsdagen gerne en halv snes stykker og om onsdagen en tre-fire personer. Så der er igen fuldt focus på journaler, scanninger, registreringer og besvarelse af henvendelser telefonisk, via mailen eller besøg.

Alle genforeningsaktiviteter er nu afsluttet, desværre med det resultat, at kun to af alle de planlagte aktiviteter har kunnet gennemføres, nemlig genforeningsudstillingen og plantningen af 100 rødbøge på kirkens jord ved Cathrinesminde.

Den plantning fandt sted den 26. oktober, hvor knap 50 7. klasselever fra Broager Skole under ledelse af Naturvejlederne, Sønderborg Kommune, fik sat de mange træer og herefter blev beværtet med en herlig pastasuppe, som blev tilberedt på stedet.

Alle de deltagende elever har herefter til arkivet udarbejdet hver et personligt dokument, der ud over navn, en lille stamtavle og en selfie skulle indeholde en ganske kort beskrivelse af plantedagen, men så ellers deres tanker om corona, skolegang, musik, mode, venner eller hvad som helst, der optog dem netop i de dage. Dokumenterne arkiveres med påtegning om, at de først må publiceres den 10. februar 2070, altså på 150 årsdagen for afstemningen i 1920.

Som afslutning på genforeningssamarbejdet mellem Broager Skole, menighedsrådet, det nu nedlagte Nationale Udvalg og Broagerlands Lokalarkiv blev der udarbejdet en regnskabsrapport, der redegjorde for tilskud og udgifter. Der blev tale om tilbagebetalinger til menighedsrådet og til Sønderborg Kommune for ubrugte midler. Rapporten er godkendt af alle involverede parter.

På den seneste generalforsamling blev der annonceret en øget indsats med hensyn til vores store udklipssamling, idet der er ønsker om, at den digitaliseres, så den bliver synlig på arkiv.dk.

Derfor har der været tre mand på kursus i Vejle og på studiebesøg i Sønderborg Lokalarkiv, for at se, hvordan den omfattende scanningsopgave her er grebet an.

Beslutning om indkøb af ny scanner og pc er truffet, så arbejdet med at synliggøre udklippene på nettet kan begynde snarest.

Sidst blev der ligeledes lovet igangsat arbejde med at få identificeret nogen af de mange personbilleder uden navn, som arkivet har. Første lille skridt har været oprettelse af en facebookside. Den lever dog et noget stille liv endnu, idet det tilsyneladende er aktivitet på siden og mange følgere, der skal til for at få en sådan side ud til et større publikum.

Personalemæssigt er der ikke sket de store ændringer på Broagerlands Lokalarkiv siden sidste generalforsamling, hvor der blev budt velkommen til Poul Møller og taget afsked med Per Thomsen.

Desværre har Edeltraut Kuhn så her i efteråret meddelt, at hun ikke længere kunne arbejde for lokalarkivet. Der skal lyde en stor tak til Edeltraut for en trofast indsats gennem rigtig mange år.

Inden coronaen gjorde arkivets dagligdag noget besværlig, var der afsat en halv arkivdag til en temadebat om vigtige opgaver og nye tiltag. Det resulterede i et lille manifest, som nu i 2022 bør debatteres igen, dels for at få en status på, hvad der er nået og endnu ikke nået og dels for at tilføje nye emner.

Et tema, der et par gange har været oppe at vende, er muligheden for at etablere en slags virtuelt udkigstårn ”i Brunsnæs”, så man ved hjælp af bl.a. droneoptagelser kan se Broagerland rundt. Men det er en omfattende opgave.


Udstillingslokalet

Vort udstillingslokale har i store dele af 2021 rummet Kaj Østergaards flotte udstilling om Broagerlands Natur.

Arkivet har en beskeden samling af lokalhistorisk interessante genstande, der lige nu og fremover kan ses i lokalet mellem særudstillingerne.

Det planen at støtte den kommende bogudgivelse af ”Broagerland XXII” gennem visning af billeder mv. vedrørende de emner, der behandles i bogen.

Helt aktuelt markeres 100 års dagen for den vanskelige dannelse af Broager Kommune den 1. april 1922. Det ophænges billeder, tekster og tabeller, der beretter om tilblivelsen af Broager Kommune; dengang en af landets allerstørste landkommuner.

I udstillingslokalet har der været en del kritik af belysningen. I første omgang bliver der sat nye dobbelt så kraftige lysstofrør i de eksisterende lamper. Men det kan blive nødvendigt med nye spots, som der i givet fald søges sponsorstøtte til.

Der rettes en stor tak til arkivets medarbejdere for indsatsen i løbet af 2021.

Også tak til bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening for Broagerland for godt samarbejde og til Broagerhus for godt værtskab.

Statistik

2019

2020

2021

Åbningstid – årligt timetal

250

110

70

Samling udtrykt i hyldemeter

37

40

41

Antal billeder

4727

5435

5692

Fysiske gæster i åbningstid

363

338

288

Gæster til særlige arrangementer

420

365

145

Besøg på hjemmesiden

5671

1853

6029

Antal sider vist i arkiv.dk

42745

44989

136935

Skriftlige henvendelser

141

270

258

Telefoniske henvendelser

91

95

89

Frivillige arbejdstimer

5260

4060

2489

Det eneste overraskende ved årets statistik, når vi tager nedlukninger og forsamlingsbegrænsninger i betragtning, er antallet af besøgende på vores del af arkiv.dk.

Den voldsomme fremgang skyldes, at arkiv.dk nu er synlig via en simpel google-søgning.

SLA

Siden seneste generalforsamling i september 2021 er der ikke de store nyheder at berette om på det nationale arkivpolitiske område.

Der ventes stadig på, at revisionen af arkivloven skal begynde i de nedsatte arbejdsudvalg, der skal forberede en lovrevision. En skifte på kulturministerposten midt i året, har ikke fremskyndet processen – tværtimod.

Der er stadig en forhåbning om, at lovrevisionen vil legitimere det arbejde, der udføres i landets godt 600 lokalarkiver. Udrulningen af GDPR forordningen har skabt tvivl om lovgrundlaget. Når først det er på plads, håbes der på en model til indhentning af digitale arkivalier, samt et fast statstilskud til en standardiseret registrering af lokale og private arkivalier. Men der er lang vej igen, og et resultat nås vel næppe inden næste folketingsvalg, og så ..

LASS

På det regionale område har LASS (Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger i Sønderjylland) overlevet den krise, der opstod i forbindelse med Kim Furdals afgang, forankringen til Museum Sønderjylland og dannelsen af de kommunale samarbejder i forbindelse med kommunalreformen i 2007. LASS er igen begyndt at tilbyde kurser og foredrag. Men mange af de lokalhistoriske opgaver kraftcenteret i Åbenrå tidligere løste, må nu klares dels via SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver i Danmark) og her på lokalt plan, SKLA (Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke).

SKLA

SKLA har dog i coronaperioden kørt i lavt tempo. Der har således hverken været afholdt generalforsamling i 2020 eller i 2021. Underudvalgene har dog kunnet mødes, når smittetrykket har tilladt det. På kursussiden ventes der stor aktivitet, når forsamlingsmulighederne igen bliver helt normale til efteråret. Inden nedlukningerne var der ganske stor tilslutning til de lokalt arrangerede kurser, både de egentlige arkivkurser, arkibaskurserne og it kurser. De nødvendige SKLA beslutninger om især økonomien er truffet af forretningsudvalget og anbefalet af repræsentantskabet med forhåbning om, at generalforsamlingen mandag den 25. april 2022 formelt godkender de trufne afgørelser.

SKLA har nu Industri Historisk Samling Sønderborg som fuldgyldigt medlem. Foreningen er netop sluttet sammen med Sønderborg Hattelaug under fællesnavnet Industri – og Hattesamling Sønderborg.