“Natur på Broagerland” udstilling

Naturbilleder

Udstilling på Broagerhus, 6. oktober 2020 til 1. februar 2021

Kom forbi og se:
– Sten- og trækunst af Børge Hansen og Gerd Bargum Petersen.

– Gendarmsti tema med gendarmuniform, bøger og andet.

– Udstilling af Danmarks største mårhund (nedlagt i Skelde Kobbel)

– Gæt en afgrøde og havets hemmeligheder.

– Kunst i naturen.

 

Udstillingen kan ses tirsdage kl.13-17, onsdage kl. 9.30-12.30, samt søndage d.11. oktober, 8.november og 6. december kl.13-17

Der er gratis entre!!

Ønskes andre åbningstider eller omvisninger,
kontakt da Kaj Østergaard på mail kajgost@gmail.com eller tlf. 40885034

Fotos fra Genforenings-udstillingen

Nyd vores galleri af billeder fra genforeningsudstillingen 2020

« af 2 »

Borgmester åbner Broagerhus genforenings-udstilling

På Broagerhus åbner borgmester Erik Lauritzen byens genforeningsudstilling fredag den 7. februar kl. 16.

Den 7.2. kl. 16.00 efter velkomst, fællessang og et lille glas holder borgmester Erik Lauritzen åbningstalen. Herefter er der musikalsk underholdning, hvor Signe Veje Plauborg på tværfløjte og James Charles Andrews på guitar vil spille Carl Nielsens ”Tågen Letter”.  Der afsluttes med endnu en fællessang. Ingrid Bundgaard Nielsen akkompagnerer.

Udstillingen er første del af jubilæumsfejringen i Broager. Her er den lokalhistoriske forening, arkivet, Broager Skole, Det Nationale Udvalg og menighedsrådet gået sammen om nogle arrangementer, som har det tilfælles, at de ikke mindst henvender sig til børn og unge med et lærende sigte.

Udstillingen omfatter dels arkivalier og genstande, som arkivet har liggende og dels genstande, som folk har lånt ud til netop dette formål. Ikke mindst har samleren Verner Ensted her fra Broager stillet rigtig meget til rådighed.

Mellemtrinselever fra Broager Skole har i efteråret arbejdet med genforeningen i såvel historie- som billedkunsttimer. De har så lavet en del kunstgenstande, som er inspireret af begreber som afstemning, genforening og Sønderjylland.  Bl.a. kan man se børnenes afstemningsplakater og det sønderjyske kaffebord udført i beton.

Dette kaffebord er yderligere beriget med et 2020 kunstværk, idet arkivet har bedt “huskunstneren” Ulla Havshøi lade hendes kære Optimister forelske sig i kaffebordets glæder.

På udstillingen kan man bl.a. se mange nødpenge, flere originale flag fra genforeningstiden med hver deres historie, mangeartede pynte/erindringsgenstande om genforeningen, de sønderjyske piger, aviser fra dengang, valgplakater, det fine kaffestel med Dannebrog, og duge med motiver fra den store dag i 1920, 

Åbningsreceptionen foregår i det store lokale på 1. sal. Der er adgang for alle, men der er kun plads og glas til ca. 120 personer, så først til mølle…..

Udstillingen vil være åben hver tirsdag kl. 13 -17, hver onsdag kl.  9.30 – 12.30, samt lørdag den 8.2. kl. 12 -16, søndag den 9.2. kl. 11-17.30, søndag den 1.3. kl. 12-16 og lørdag og søndag den 4. og 5.4. kl. 12-16.

Yderligere oplysninger:
Orla Kristensen – orla.broager@gmail.com
Broagerlands Lokalarkiv
26722228

 

Aktivitetskalender 2020

Så er aktivitetskalenderen for 2020 klar! Kast et blik på nogle af de spændende arrangementer som vores lille arkiv kommer til at holde i det nye år.

Fredag den 7. februar kl. 16.00. Åbning af genforeningsudstilling i lokalarkivet
Borgmester Erik Lauritzen åbner udstillingen på Broagerhus. Der vil være musikalsk underholdning, fællessang, og der serveres et lille glas. Mulighed for at købe vand, øl, vin og kaffe.

Onsdag den 11. marts kl. 19.30 i Broagerhus.
Ordinær Generalforesamling
Dagsorden iflg foreningens vedtægter. Efter generalforsamlingen vil indehaver af Rose Cykler, Peter Petersen fortælle om sin virksomhed og hvofor den netop ligger i Skelde. Foreningen er vært ved kaffe og kager.

Lørdag den  25 april kl. 13.30,  besøg på Museet Sønderborg Slot
Vi får en guidet rundvisning i den nye udstilling 100 år med Danmark, Sønderjylland efter Genforeningen 1920-2020. Efterfølgende indtager vi kaffen på Strand Hotel. Pris : entré, guide og kaffe 150,- kr.  Tilmelding nødvendig til CJ Bock, 27469226 eller bock@bbsyd.dk

September,  besøg på det nye tyske Museum på Rønhaveplads.
Nøjagtig dato bliver bekendtgjort på et senere tidspunkt.

Lørdag den 24. oktober kl. 14.00 “Hvo bløw de énle aw?”i Broagerhus”
Vi får besøg af en gammel broagerdreng, Povl Christensen, Odense. Povl blev uddannet bygningsingeniør fra Odense Teknikum. Efter sin tid som soldat blev Povl ansat i forskellige større bygge-og entreprenørvirksomheder. Han var administrerende direktør for den store virksomhed Hansson & Knudsen A/S fra 1991-2017.

Desuden har Povl haft en lang række tillidshverv, bl.a. indenfor Dansk Byggeri og Dansk Arbejdsgiverforening.

"Slægtsforskning for begyndere" på Broager lokalarkiv

Har du nogensinde ønsket at du kunne rejse tilbage i tiden og opdage hvem dine forfædre var? Så kom et smut forbi Broager Lokalarkiv, hvor vi i det nye år tilbyder hjælp til alle de der ønsker at kaste sig ud i slægtsforskning.

Vores slægtsforsker Kirsten Wogensen står klar til at give en introduktion i slægtsforskningens kunst i åbningstiden om onsdagen på følgende datoer i 2020: 8/1, 22/1, 5/2, 19/2, 4/3 og 18/3.

Kunst på Broagerland

På Broagerhus vises udstillingen Kunst på Broagerland fra den 1.oktober 2019 til 1.januar 2020.

Udstillingen viser 25 portrætter af fremtrædende kunstværker på Broagerland som vises i tekst og foto.

På udstillingen vises også bøger, fotos og genstande fra kunstnerkolonien i Egernsund, forfattergruppen Alssund, børnekunst fra Broager Skole, Apotekeren i Broager, Gendarmstiens krøllede ABC, Broager Profilerne, Tegl og kunst samt en stor plakat og foto udstilling.

De lokale kunstnere Gert Bargum Petersen, Børge Hansen og Ulla Havshøj udstiller trækunst, stenkunst og malerier.

Udstillingen kan ses fra 1.oktober tirsdage kl.13-17, onsdage kl.9.30-12.30 samt søndage 6.oktober, 3.november og 1.december fra kl. 13-17.

Desuden kan udstillingen ses den 25. og 26. december kl.13-17.

Ønskes andre åbningstider eller omvisninger, kan dette aftales med Kaj Østergaard på tlf. 40885034 – 74441581

Beretning 2018

I lokalarkivernes lille verden har især fire temaer været genstand for opmærksomhed i 2018. Nemlig pesondataloven  og dens virkning på arkivernes dagligdag, den ventede revision af arkivlovgivningen , SLA’s partnerskabsaftale med Velux Fonden og den udvikling af arkiv.dk, som donationen fra Den A.P.Møllerske Støttefond har muliggjort.

SLA har udsendt en foreløbig vejledning om, hvordan arkiver bør forholde sig i spørgsmålet om persondatabeskyttelse. Den vejledning giver ikke i øjeblikket anledning til at ændre på de rutiner, som vi i vort arkiv følger. Men vejledningen er foreløbig, idet der pt. foregår et udvalgsarbejde i EU, der skal beskrive hvordan man i arkivmæssig forstand skal forholde sig til persondata. Når det udvalg engang afgiver en betænkning, vil SLA’s vejledning blive ændret.

Den ventede revision af arkivlovgivningen lader stadig vente på sig, idet der ikke er kommet nogen betænkning fra det udvalg, der havde til opgave “at belyse digitaliseringens betydning for arkiverne”. Der ventes ikke nyt herfra inden det kommende folketingsvalg. Heller ikke de anbefalinger SLA gennem sin medvirken i Privatarkivudvalget, har givet kulturministeriet, har affødt nogen ændret praksis. Derfor er der stadig ikke nogen brugbar national strategi for, hvordan man indhenter og arkiverer digitalt baserede materialer.

Den partnerskabsaftale, SLA i 2017 indgik med Velux Fonden blev forlænget i 2018, således at arkiverne igen kunne søge støtte til aktiviteter under “Akive ældre” kampagnen. Broagerlands Lokalarkiv fik i 17 30000 kr. og her i 2018 har vi fået en støtte til vores udstillingslokale på 23000 kr. Dem glæder vi os til at kunne vise jer resultatet af i 2019.

Udviklingsarbejdet i Arkibas og Arkiv.dk afsluttes først i 2019, men nogle af de forbedringer, der er udviklet er allerede taget i brug. Det gælder den forbedrede visning af akkiv.dk på tablets og mobiltelefoner og den offentliggørelse af data i arkiv.dk, der gør emnerne søgbare direkte i f.eks. Google. Det har betydet en yderligere tilgang af brugere af arkiv.dk.  Den største forbedring på dette område, er dog den nye mulighed for af oploade billeder og andre filer direkte i en registrering. Det er naturligvis ikke noget, vi straks kan gøre ved ret mange registreringer, Men ved tilføjelser eller helt nye registreringer er der nu mulighed for at lægge billeder, dokumenter og beskrivelser direkte ind, så brugeren af arkiv.dk kan se, det søgte.

På det regionale plan har det lokalarkiv – kraftcenter, der var i Aabenraa tabt noget af pusten. Kraftcenteret bestod af et tæt samarbejde lokaliseret på Statens Arkiver i Aabenraa. Her samarbejdede LASS, ISL, lokalarkivkonsulenten, Rigsarkivet, Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Sønderjylland om mange sager vedr. forskning, konsulentarbejde, formidling og meget andet. Men så blev konsulentstillingen nedlagt, og Museum Sønderjylland trak midler væk fra forskningsopgaven. Herefter har LASS arbejdet på at finde en måde at arbejde videre på, men det bliver slet ikke i det omfang, vi tidligere har set.

Derfor vil der komme øget fokus på samarbejdet i SKLA, som omfatter de 17 arkiver i Sønderborg kommune. Arbejdet her går godt nu et par år efter strukturændringen. Et person fra hvert arkiv vælges derhjemme til et repræsentantskab, der i det daglige ledes af et forretningsudvalg og en kasserer. I det forgange år er der gennemført en ny,  mere retfærdig fordeling af det kommunale tilskud. Arbejdet med at omlægge både SKLA’s egen og mange arkivers hjemmeside til WordPress er afsluttet med et flot resultat. Forsikringsspørgsmål og back up, har været andre opgaver i det forløbne år, hvor også forberedelserne til genforeningsjubilæet i 2020 er gået i gang. Særlig på kursusområdet er der konstateret en øget aktivitet, der ventes at fortsætte i 2019.

På vor egen matrikel har især to ting været iøjnefaldende i 2018. Det første hele år i vore nye fysiske omgivelser har betydet et væsentligt øget aktivitetsniveau,  fordi vi nu er flere folk med mere plads  og så har vi for alvor taget vort nye udstillingslokale i brug. Ud over et par små udstillinger af vore få genstande har vi lavet to større udstillinger, nemlig om ringridning og om afslutningen af 1. verdenskrig. Vi har med stor glæde set på, at rigtig mange har besøgt de to udstillinger og givet udtryk for tilfredshed med det, de så.

Mange af arkivets medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i Lokalhistorisk Forening har givet et nap med, men det store slæb i forbindelse med indsamling, udvælgelse, klargøring og opstilling af udstillingerne er varetaget af Christian Frederiksen, Finn Wogensen, Kaj Østergård og Kenneth Jørgensen.

Vi har i året lavet om på vores mødetider, idet der nu arbejdes af alle mand tirsdag. Her kommer de første midt på formiddagen. Hen ved 13.30 tiden efter kaffen, kan alle så deltage i fællesmøde, når der er noget på dagsordenen. Her fordeles arbejdsopgaver og informeres om nye tiltag. Herefter fortsætter arbejdet hen over arkivets åbningstid, så ved 18 tiden er de sidste som regel gået.

Arkivet har ikke i 2018 haft nogen lukkedage. I sommerferien var der en flok på stedet hver tirsdag, og Kaj Østergaard holdt åbning i 11.11. udstillingen både 1. og 2. juledag. Det initiativ tog beboere og Broagerlands julegæster rigtig godt i mod, idet der mødte over 60 besøgende frem.

Et hold bestående af Ulla Havshøj, Edeltraud Kuhn, Jens Schmidt og Uve Grau kaster sig flittigt over registreringsarbejdet, som skrider godt frem, så godt at der er begrundet håb om, at vi her i 2019 når registrering nr. 10000. Uve Grau har ansvaret for at tingene anbringes korrekt i arkivrummet, mens den overordnede ledelse af hele Arkibas arbejdet dygtigt varetages af Per Thomsen, der også er vores kontaktperson til Arkibas.

Kirsten Wogensen udgør helt alene vores slægtsforskningsafdeling. Hun har kontakten til de mange forespørgsler af den art, og ud fra den korrespondance ses der stor tilfredshed med det arbejde.

Hannelore Zahn fra Egernsund er vor nyeste medarbejder, der har været lidt rundt, for at se hvad der foregår i et arkiv. Hun har så, sammen med Kirsten Wogensen, besluttet, at der skulle være mere orden og overskuelighed i vore lokaler bagerst i stueetagen. De to er derfor kommet ret langt med at for grovsorteret, der store afleveringer, der befandt sig her. Et par nydelige lokaler møder os nu, der inde bag udstillingen.

Nye medarbejdere har også betydet anskaffelse af en del nyt it materiel. Den meget krævende opgave med at holde alt det opdateret og a jour varetages kompetent af Kenneth Jørgensen.

Kaj Østergård har ikke nogen fast arbejdsopgave på arkivet, men altid meget travlt, fordi han på  bedste vis ser, hvor der er behov for en hånd ekstra. det gælder både i arkivarbejdet og i kundebetjening.

Også Christian Frederiksen er en mand med mange arbejdsopgaver, Han er dels vores kasserer, dels vores håndværker og ikke mindst kundebetjener med sin store viden om historien på Broagerland. Også i SKLA har Christian ydet en stor indsats i både repræsentantskab, forretningsudvalg og flere af SKLA’s arbejdsgrupper.

Kundekontakt varetages også af Helga Ihle, der på venligste vis tager i mod vore gæster og ofte kan besvare deres spørgsmål ud fra sin enestående viden om personer og begivenheder på Broagerland i de seneste over 100 år. Helga er også vores køkkenmester, indkøber, bogsælger og meget andet.

Tre medarbejdere arbejder hjemme med arkivopgaver. Vort æresmedlem, Randi Helming, passer stadig udklipssamlingen, der vel snart kan fejre 40 år jubilæum. Intet i den trykte dags- og ugepresse, der handler om Broagerland undgår saksen, hvorefter det katalogiseres og anbringes i ringbindene. Derudover arbejder Randi også med større afleveringer samt besvarer mange spørgsmål om vort arkivs indhold.

Den trykte presse tager Randi sig af, mens Bent Wandahl ugentlig støvsuger net og sociale medier for fakta og data  om lokale forhold. Når det er relevant, beriges vore registreringer med disse oplysninger.

Vores hjemmeside har Finn Wogensen i mange år været ansvarlig for, de seneste par år i samarbejde med Caja Hansen, der med kreativitet og mange it-kompetancer har gjort siden rigtig aktuel og vidensbærende. Også  overgangen til at bruge WordPress som platform, har givet siden  et løft til glæde for de mange besøgende.

I 2018 har der været to større arrangementer i Broagerhus. I foråret var der en åbenthus dag, med mange besøgende også hos os. I efteråret var der hen over en weekend en stor husflidsudstilling, arrangeret af Sundeved Husflid. Også i den weekend benyttede mange lejligheden til at aflægge arkivet et besøg.

Tak for det forgange år til medarbejdere, til Lokalhistorisk Forenings medlemmer og bestyrelse og ikke mindst formanden Carl Jørgen Bock.

Tak til Broagerhus.