Lidt om Bjarne Boytang

Fra en tryg barndom i Skodsbøl til borger i verden, fjernt fra hjemegnen…

Bjarne Boytang voksede op med skolegang og fodbold i Broue, inden hans udsyn til verden voksede, og han drog ud og for at møde den.  

Bjarne Boytang er født i 1962 og fra Broager. Hans forældre, Marie og Ejner Boytang,  bor fortsat i hans barndomshjem i Skodsbøl, hvor han voksede op som den ældste i en børneflok på tre. Han husker især, hvordan mange af barndoms- og ungdomsårene foregik omkring Broager Hallen om vinteren og på det lokale fodboldstadion om sommeren. Han nåede to år på Skodsbøl Skole, inden den blev nedlagt. Siden fortsatte han via Broager Central Skole og HF på Sønderborg Statsskole til Haderslev Statsseminarium. Herfra dimitterede han som 22-årig som lærer i 1985.

Der skulle imidlertid gå 17 år, før læreruddannelsen for alvor blev taget i brug. De første 4-5 år arbejdede han nemlig i forskellige stillinger hos Dansk Flygtningehjælp – i første omgang på det hedengangne Hotel Sea Inn i Egernsund. Siden fulgte flere år som rejsende og udstationeret i Mellemamerika for Nicaragua Komiteen samt ansættelser i Dansk Røde Kors og Mellemfolkeligt Samvirke i Danmark. Op gennem 90’erne gjorde han sig også sine første ledererfaringer som leder af Aabenraa Medborger- og Aktivitetshus – eller NygadeHuset, som det blev omdøbt til i hans tid. Ved siden af nåede han desuden at blive gift og slå sig ned i Haderslev, hvor ægteparret fik fire børn, der i dag er fra 21 til 27 år.

I begyndelsen af 0’erne landede han så omsider i folkeskolen. Især de mest sårbare elever med ondt i trivslen og indlæringsvanskeligheder kom til at stå i fokus for hans arbejde. Han nåede at undervise på to forskellige skoler omkring Haderslev, inden han i 2008 skiftede til jobbet som pædagogisk afdelingsleder. Allersenest gennem 5 år som leder af autismeafdelingen på Louiseskolen, Haderslev Kommunes specialskole.

I september 2020 sagde han i en alder af 57 år imidlertid sit job op for igen at forlade Sønderjylland. Først til fordel for 8 måneders soloridt med rygsæk gennem  Italien og Grækenland, inden springet blev taget over Atlanten til 6 måneders vulkanhop og regnskovsdans i primært Costa Rica, Nicaragua og Guatemala. Midt under pandemien og alligevel uden ret mange restriktioner. Mens restriktionerne tog til i Danmark og Europa, så slækkedes der nemlig tilsvarende på dem i Mellemamerika.

Efter sin hjemkomst medio maj i år er han flyttet til landsbyen, Lisbjerg, på bakken overfor Ikea og Århus Universitetshospital i Skejby. Her har han denne sommer giftet sig på ny og agter at fortsætte indenfor den danske skoleverden i måske yderligere et årti. 

24. december

Alle os på arkivet ønsker jer en glædelig jul!!

[flipbook pdf=”https://broagerlandsarkiv.dk/wp-content/uploads/2018/12/24.december.pdf “].

23.december

[flipbook pdf=”https://broagerlandsarkiv.dk/wp-content/uploads/2018/12/23.december.pdf “].

22.december

[flipbook pdf=” https://broagerlandsarkiv.dk/wp-content/uploads/2018/12/22.december.pdf”].

21.december

[flipbook pdf=”https://broagerlandsarkiv.dk/wp-content/uploads/2018/12/21.december.pdf “].

20.december

[flipbook pdf=”https://broagerlandsarkiv.dk/wp-content/uploads/2018/12/20.december.pdf”].

19.december

[flipbook pdf=”https://broagerlandsarkiv.dk/wp-content/uploads/2018/12/19.december.pdf “].

18.december

[flipbook pdf=”https://broagerlandsarkiv.dk/wp-content/uploads/2018/12/18.december.pdf “].

17.december

[flipbook pdf=”https://broagerlandsarkiv.dk/wp-content/uploads/2018/12/17.december.pdf “].

16.december

[flipbook pdf=”https://broagerlandsarkiv.dk/wp-content/uploads/2018/12/16.december.pdf”].