Dagsorden til kommende generalforsamling

Ordinær generalforsamling
 Tirsdag den 12. marts kl. 19.00 på Broagerhus.

 Dagsorden iflg. foreningens vedtægter. Dagsordenen på www.broagerlandsarkiv.dk

Efter generalforsamlingen vil Mogens Rostgaard Nissen, fortælle om arbejdet som leder af forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Foreningen er vært ved kaffe og kage.

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Årsregnskab fremlægges.
  4. Budget og fastsættelse af kontingent.
  5. Broagerlands lokalarkivs virksomhed.
  6. Årsberetning
  7. Indkomne forslag.
  8. Valg – på valg er:

            Til bestyrelsen – Hans V. Moldt (kan genvælges)

                                                    Johnny Semak (kan genvælges)

                                                     Peter Jacobsen (kan genvælges)

                     Som suppleant – Peter Juhler (kan genvælges)

                      Til bilagskontrollant – Andreas Andresen (Kan genv.)