Lokalhistorisk Forening for Broagerland

Vi har altid plads til flere medlemmer, så hvis du ikke allerede er medlem, kan du melde dig ind hos:

Poul Brock Larsen
Havnevej 98tv
6320 Egensund
Tlf:  22397446
Mail: poul@havnevej.dk

_____

Bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening.

Formand
Hans Valdemar Moldt
Rødegade 13
6320 Egernsund
tlf. 74442370, 21245342
Mail: valdemarmoldt@gmail.com
Kasserer
Poul Brock Larsen
Havnevej 98 tv
6320 Egernsund
tlf. 22397446
Mail: poul@havnevej.dk

Næstformand
Johnny Semak

Sekretær
Hannelore Zahn, Egernsund

Christian Kronika
Paul Juhler
Peter Jacobsen

Tilforordnet
Orla Kristensen

Suppleanter
Nora Hansen
Peter Juhler, Mølmark.
Webmedhjælper
Caja Hansen