Aktivitetskalender, 2021

Så er aktivitetskalenderen for 2021 klar! Kast et blik på nogle af de spændende arrangementer som vores lille arkiv kommer til at holde i det nye år (Vær opmærksom på at grundet corona kan der løbende forekomme ændringer!)

Onsdag den 10. marts kl. 19.30 i Broagerhus. Ordinær Generalforsamling.
Dagsorden iflg. Foreningens vedtægter. Efter generalforsamlingen vil Ingeborg og Georg Pedersen (tidligere Skelde efterskole) fortælle om hvad de er rundet af.
Foreningen er vært ved kaffe og kage.

Onsdag den 19. maj kl. 19.00 Byvandring Sundgade Egernsund.
Vi starter på Havnepladsen og går til ”Den gamle skole”.
Bent Gundesen er guide, assisteret af Johnny Semak.
Kaffen får vi på ”Den gamle skole”. Pris: 50 kr.

Forår. Genforening/Grænseland.
Arrangementet er et af dem der blev aflyst i 2020 p.g.a. corona forsamlingsforbud.
Annonceres i Gråsten Avis

 Søndag den 20. juni Udflugt til Neyengamme.
Udflugten går i år til Koncentrationslejren Neyengamme. Det er en heldags tur, med tidlig start og sen hjemkomst. Oplysninger om program og pris følger senere.
Tilmelding til Chr. Kronika kronika@post.tele.dk  mobil: 22589160

Onsdag den 6. oktober kl. 19.00 Det Tyske museum i Sønderborg

Det Tyske Museum i Sønderborg blev i efteråret atter åbnet for publikum, efter en gennemgribende renovering. Og fremstår nu nyt og moderne. Vi får en rundvisning på museet af Carl Jürgen Bock.
Efterfølgende er der kaffe og kage Pris incl. entre/guide/kaffe: 125 kr.
Tilmelding til: Hans Valdemar Moldt valdemarmoldt@gmail.com mobil 21245342

Husk at sende jeres mailadresser til kasserer Poul Larsen: poul@havnevej.dk

Arkivet ønsker alle en god start på 2021

Fra Broager Lokalarkiv ønsker vi alle et ”GODT NYTÅR.”

Det sker med forhåbningen om, at 2021 bliver et bedre år for os på arkivet end 2020 blev. 

Vi nåede kun at have vores genforeningsudstilling åben i godt en måned, inden nedlukningen af Danmark den 11. marts. Det var vi kede af, for vi synes, den var blevet en ganske flot – ikke mindst fordi folk med interesse for Broagerlands historie havde lånt os genstande og beretninger, som indgik. Mange tak for det. Vi tænker også med taknemmelighed på Verner Ensted, hvis mange genforeningseffekter blev en væsentlig del af udstillingen.

Lige nu, hvor der dog igen er nedlukning, rummer lokalerne udstillinger af Kaj Østergaard og Asta Flyvholm Kjær, som på hver deres facon lader tilskuerne opleve Broagerlands natur. 

De øvrige genforeningsaktiviteter, som vi i arkivet havde planlagt sammen med Menighedsrådet, Broager Skole og Det Nationale Udvalg, blev alle aflyst. Men det er vort håb, at vi kan gennemføre en del af dem her i det nye år. Vi melder dog ikke noget ud, før der tegner sig et mere stabilt billede af mulighederne for at mødes igen på mere normale vilkår.  

Nye aktiviteter vil blive meddelt på  www.broagerlandsarkiv.dk

Med ønsket om snarligt gensyn

Orla Kristensen                                                                                                                                     

Nytårshilsen fra formanden

Kære medlemmer af Lokalhistorisk Forening for Broagerland.

Vi vil med denne Nytårshilsen ønske alle vore medlemmer et GODT NYTÅR”. Og ved samme lejlighed sige tak for opbakningen til foreningens virke i 2020.

Den 11. marts 2020, hvor vi jo afholdt vor generalforsamling, blev samfundet sat på corona pause. Nedlukningen har haft indflydelse på foreningens aktiviteter, som vi har forsøgt at tilpasse/flytte, efter de til en hver tid gældende restriktioner.

Broagerland XXI blev 27. november præsenteret ved et lille arrangement på Broagerhus. Desværre kun for forfattere og pressen (p.g.a. forsamlingsforbuddet). Bogsalget er gået rigtig godt – der er næsten udsolgt.

Aktivitetskalenderen for 2021 er da også præget af, at det er svært at få aftaler på plads. Og de aftaler der er, kan jo kun gennemføres hvis vi igen kan/må mødes.

Arrangementer vil blive annonceret i Gråsten Avis og på foreningens hjemmeside www.broagerlandsarkiv.dk

Vi har gennem nogen tid, i bestyrelsen, diskuteret brugen af mail til medlemsinfo.

Dette vil vi gerne have afprøvet, så jeg vil hermed bede jer om at sende:

Medlems nr., navn og mailadresse til vores kasserer Poul Larsen poul@havnevej.dk

Med Venlig Hilsen
Hans Valdemar Moldt, formand

“Natur på Broagerland” udstilling

Naturbilleder

Udstilling på Broagerhus, 6. oktober 2020 til 1. februar 2021

Kom forbi og se:
– Sten- og trækunst af Børge Hansen og Gerd Bargum Petersen.

– Gendarmsti tema med gendarmuniform, bøger og andet.

– Udstilling af Danmarks største mårhund (nedlagt i Skelde Kobbel)

– Gæt en afgrøde og havets hemmeligheder.

– Kunst i naturen.

 

Udstillingen kan ses tirsdage kl.13-17, onsdage kl. 9.30-12.30, samt søndage d.11. oktober, 8.november og 6. december kl.13-17

Der er gratis entre!!

Ønskes andre åbningstider eller omvisninger,
kontakt da Kaj Østergaard på mail kajgost@gmail.com eller tlf. 40885034

Fotos fra Genforenings-udstillingen

Nyd vores galleri af billeder fra genforeningsudstillingen 2020

« 1 af 2 »

Borgmester åbner Broagerhus genforenings-udstilling

På Broagerhus åbner borgmester Erik Lauritzen byens genforeningsudstilling fredag den 7. februar kl. 16.

Den 7.2. kl. 16.00 efter velkomst, fællessang og et lille glas holder borgmester Erik Lauritzen åbningstalen. Herefter er der musikalsk underholdning, hvor Signe Veje Plauborg på tværfløjte og James Charles Andrews på guitar vil spille Carl Nielsens ”Tågen Letter”.  Der afsluttes med endnu en fællessang. Ingrid Bundgaard Nielsen akkompagnerer.

Udstillingen er første del af jubilæumsfejringen i Broager. Her er den lokalhistoriske forening, arkivet, Broager Skole, Det Nationale Udvalg og menighedsrådet gået sammen om nogle arrangementer, som har det tilfælles, at de ikke mindst henvender sig til børn og unge med et lærende sigte.

Udstillingen omfatter dels arkivalier og genstande, som arkivet har liggende og dels genstande, som folk har lånt ud til netop dette formål. Ikke mindst har samleren Verner Ensted her fra Broager stillet rigtig meget til rådighed.

Mellemtrinselever fra Broager Skole har i efteråret arbejdet med genforeningen i såvel historie- som billedkunsttimer. De har så lavet en del kunstgenstande, som er inspireret af begreber som afstemning, genforening og Sønderjylland.  Bl.a. kan man se børnenes afstemningsplakater og det sønderjyske kaffebord udført i beton.

Dette kaffebord er yderligere beriget med et 2020 kunstværk, idet arkivet har bedt “huskunstneren” Ulla Havshøi lade hendes kære Optimister forelske sig i kaffebordets glæder.

På udstillingen kan man bl.a. se mange nødpenge, flere originale flag fra genforeningstiden med hver deres historie, mangeartede pynte/erindringsgenstande om genforeningen, de sønderjyske piger, aviser fra dengang, valgplakater, det fine kaffestel med Dannebrog, og duge med motiver fra den store dag i 1920, 

Åbningsreceptionen foregår i det store lokale på 1. sal. Der er adgang for alle, men der er kun plads og glas til ca. 120 personer, så først til mølle…..

Udstillingen vil være åben hver tirsdag kl. 13 -17, hver onsdag kl.  9.30 – 12.30, samt lørdag den 8.2. kl. 12 -16, søndag den 9.2. kl. 11-17.30, søndag den 1.3. kl. 12-16 og lørdag og søndag den 4. og 5.4. kl. 12-16.

Yderligere oplysninger:
Orla Kristensen – orla.broager@gmail.com
Broagerlands Lokalarkiv
26722228

 

Aktivitetskalender 2020

Så er aktivitetskalenderen for 2020 klar! Kast et blik på nogle af de spændende arrangementer som vores lille arkiv kommer til at holde i det nye år.

Fredag den 7. februar kl. 16.00. Åbning af genforeningsudstilling i lokalarkivet
Borgmester Erik Lauritzen åbner udstillingen på Broagerhus. Der vil være musikalsk underholdning, fællessang, og der serveres et lille glas. Mulighed for at købe vand, øl, vin og kaffe.

Onsdag den 11. marts kl. 19.30 i Broagerhus.
Ordinær Generalforesamling
Dagsorden iflg foreningens vedtægter. Efter generalforsamlingen vil indehaver af Rose Cykler, Peter Petersen fortælle om sin virksomhed og hvofor den netop ligger i Skelde. Foreningen er vært ved kaffe og kager.

Lørdag den  25 april kl. 13.30,  besøg på Museet Sønderborg Slot
Vi får en guidet rundvisning i den nye udstilling 100 år med Danmark, Sønderjylland efter Genforeningen 1920-2020. Efterfølgende indtager vi kaffen på Strand Hotel. Pris : entré, guide og kaffe 150,- kr.  Tilmelding nødvendig til CJ Bock, 27469226 eller bock@bbsyd.dk

September,  besøg på det nye tyske Museum på Rønhaveplads.
Nøjagtig dato bliver bekendtgjort på et senere tidspunkt.

Lørdag den 24. oktober kl. 14.00 “Hvo bløw de énle aw?”i Broagerhus”
Vi får besøg af en gammel broagerdreng, Povl Christensen, Odense. Povl blev uddannet bygningsingeniør fra Odense Teknikum. Efter sin tid som soldat blev Povl ansat i forskellige større bygge-og entreprenørvirksomheder. Han var administrerende direktør for den store virksomhed Hansson & Knudsen A/S fra 1991-2017.

Desuden har Povl haft en lang række tillidshverv, bl.a. indenfor Dansk Byggeri og Dansk Arbejdsgiverforening.

"Slægtsforskning for begyndere" på Broager lokalarkiv

Har du nogensinde ønsket at du kunne rejse tilbage i tiden og opdage hvem dine forfædre var? Så kom et smut forbi Broager Lokalarkiv, hvor vi i det nye år tilbyder hjælp til alle de der ønsker at kaste sig ud i slægtsforskning.

Vores slægtsforsker Kirsten Wogensen står klar til at give en introduktion i slægtsforskningens kunst i åbningstiden om onsdagen på følgende datoer i 2020: 8/1, 22/1, 5/2, 19/2, 4/3 og 18/3.