Broagerland DVD

Broager DVDen

Broagerlands Traditioner udgivet af Lokalhistorisk Forening for Broagerland.

DVD`ens indhold er:
Broager Kirke, Kongeaften, Krigergrave, Mindehøj, Dilletant, Påske, Smøl Vold, Pinse, Begravelse, Børnegilde, Teglværker, Sankt Hans, Egernsund Kirke, Broager Mærken, Ringridning, Bryllup, Høsten, Lanteroptog, Småskibssejllads, Vinteroplevelser, Adventskoncert, Julen.

Prisen er 135,00 kr.

NYHED: KØB SAMMEN MED BROAGERLAND NR.19 FOR KUN 200 kr!