Dagsorden for Generalforsamling

Onsdag den 9. marts 2022 kl. 19.00 på Broagerhus holdes der igen generalforsamling hos Lokalhistorisk Forening for Broagerland

Dagsorden for dagen er:

 • Valg af dirigent og referent
 • Formandens beretning
 •  Årsregnskab fremlægges
 •  Arbejdsplan, budget og fastsættelse af kontingent
 •  Broagerlands lokalarkivs virksomhed
 •  Årsberetning
 •  Regnskab
 •  Indkomne forslag
 •  Valg

  På valg er:

         Til Bestyrelse         Hans Valdemar Moldt (kan genvælges)

                                              Johnny Semak (kan genvælges)

                                              Peter Jacobsen (kan genvælges)

             Som suppleant      Peter Juhler (kan genvælges)

             Til Bilagskontrollant Tage B. Jørgensen (kan genvælges)

 •           Eventuelt.