Bestyrelsen

Lokalhistorisk Forening for Broagerland

Formand: Carl Jürgen Bock,
Skeldekobbel 20,
6310 Broager
tlf. 74441458, 27469226 mail bock@bbsyd.dk

Næstformand: Hans Valdemar Moldt
Rødegade 13
6320 Egernsund
tlf. 74442370, 21245342 mail moldt@pc.dk

Kasserer: Poul Brock Larsen
Havnevej 98 tv
6320 Egernsund
tlf.74440332, 22397446 mail poul@havnevej.dk

Sekretær: Christian Kronika
Vestergade 5
6310 Broager
22589160

Øvrige: Kaj Rasmussen, Helga Simonsen, Paul Juhler
Roy Hansen og Johnny Semak (suppleanter)
Orla Kristensen (tilforordnet)

________

Webmasters:
Caja Ulrich Hansen