Generalforsamling

Lokalhistorisk Forening for Broagerland holder generalforsamling igen onsdag den 15. september (2021) kl.19.00 på Broagerhus.

Den planlagte dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Årsregnskab fremlægges
 4. Arbejdsplan, budget og fastsættelse af kontingent
 5. Broagerlands lokalarkivs virksomhed
 6. Årsberetning
 7. Regnskab
 8. Indkomne forslag
 9. Valg. På valg er:
 • Til Bestyrelse Paul Juhler (kan genvælges)
 • Christian Kronika (kan genvælges)
 • Poul B. Larsen (kan genvælges)
 • Kaj Rasmussen (kan ikke genvælges)

  Som suppleant:
 • Til Bilagskontrollant: Tage B. Jørgensen (kan genvælges)
 1. Eventuelt.