Nytårshilsen fra formanden

Kære medlemmer af Lokalhistorisk Forening for Broagerland.

Vi vil med denne Nytårshilsen ønske alle vore medlemmer et GODT NYTÅR”. Og ved samme lejlighed sige tak for opbakningen til foreningens virke i 2020.

Den 11. marts 2020, hvor vi jo afholdt vor generalforsamling, blev samfundet sat på corona pause. Nedlukningen har haft indflydelse på foreningens aktiviteter, som vi har forsøgt at tilpasse/flytte, efter de til en hver tid gældende restriktioner.

Broagerland XXI blev 27. november præsenteret ved et lille arrangement på Broagerhus. Desværre kun for forfattere og pressen (p.g.a. forsamlingsforbuddet). Bogsalget er gået rigtig godt – der er næsten udsolgt.

Aktivitetskalenderen for 2021 er da også præget af, at det er svært at få aftaler på plads. Og de aftaler der er, kan jo kun gennemføres hvis vi igen kan/må mødes.

Arrangementer vil blive annonceret i Gråsten Avis og på foreningens hjemmeside www.broagerlandsarkiv.dk

Vi har gennem nogen tid, i bestyrelsen, diskuteret brugen af mail til medlemsinfo.

Dette vil vi gerne have afprøvet, så jeg vil hermed bede jer om at sende:

Medlems nr., navn og mailadresse til vores kasserer Poul Larsen poul@havnevej.dk

Med Venlig Hilsen
Hans Valdemar Moldt, formand