Erindringsværksted

Torsdag den 02.05.2019 kl. 15.00 – 17.00

Emne for dagen er: “Hvad siger året 1920 dig?”

Alle fortæller for hinanden på skift, kommer med bemærkninger og gode historier.

v/ Asta Flyvholm Kjær
Tilmelding: astafk@mail.dk
Tlf. 74433343  eller mobil 29607752.