Hop til indhold
Hop til indhold
Hop til indhold

Ugens Broager Profil

 Christian ”Kaptajn” Jessen

Sognerådsformand 1929 -1946

Født 17.9.1878 i Dynt
Død 24.8.1962 i Skodsbøl

Christian Jessen blev født i Dynt men voksede op i Skodsbøl, hvor han gik i skole. Faderen var landmand.

Christian ville på langfart. Som 16-årig tog han ud at sejle.

Derefter var han på styrmandsskole i Flensborg, hvor han fik styrmandseksa­men med fine karakterer.

Som 30-årig blev han kaptajn ved rederi­et Schmidt i Hamborg.

Han blev senere kaptajn på en firemastet brig ved navn Passat, tilhørende rederiet Laiz. Det var et skib på 4000 tons med en besætning på ca. 40 mand. Disse efter den tids forhold store skibe sejlede til Au­stralien og rundede Cap Horn. Skibet, der var af jern, blev senere skoleskib med hjemstavn i Travemünde.

Under 1. Verdenskrig lå hans skib indes­pærret i Chile, og Kaptajn Jessen, som han gennem hele livet blev kaldt, blev i de fire år han opholdt sig der, inspektør for de oplagte fremmede skibe i havnen.

Da krigen var forbi, vendte han hjem til Skodsbøl, blev gift i 1921 og overtog fo­rældrenes ejendom. Han havde på det tidspunkt været forlovet i 25 år, idet hans kæreste i Skodsbøl ikke ville gifte sig med ham, før han lovede at gå i land for altid.

I 1929 blev han valgt ind i sognerådet. Nu blev kommandobroen skiftet ud med sognerådsformandsposten, hvor han af­løste teglværksejer Chr.Hollensen. Kaptajn Jessen opnåede mange genvalg og var sognerådsformand i 21 år.

I det politiske arbejde var han liberal og derfor et godt balancepunkt for de to lige store grupper til højre og venstre for midten. Han var sognerådsformand i kriseårene, hvor arbejdsløsheden i Broager kommu­ne var meget stor. Man forsøgte at løse problemet ved at sætte vejbyggeri i gang. Bl.a. den store udgravning af Smølvold. Alt gravearbejdet foregik med skovl og spade. Op til og under 2. verdenskrig blev de økonomiske forhold bedre, idet der var fremgang i afsætning af land­brugsvarer.

I Broager blev der bygget et nyt alder­domshjem. Men den planlagte udbyg­ning af skolen blev udsat.

I krigsårene 1940-45 (1942) blev der ikke afholdt kommunevalg i Danmark. Ved det første valg efter krigen i 1946 gik kap­tajnen fra roret. Murermester Christian Nicolaisen blev valgt ind som den første socialdemokratiske sognerådsformand i Broager.