Ugens Broager Profil

Farmaceut Inge Mathiesen, f. Thalwitzer

Første kvindelige, borgerlige repræsentant i sognerådet 1950 – 58
Født 17.8.1903 i Pless, Tyskland
Død 27.4.1958 i Broager

Inge Thalwitzer blev født i Pless, Tyskland.

Hun var datter af Dr. Franz Thalwitzer, der stammede fra Dresden og dennes danske hustru.

Dr.Thalwitzer var militærlæge.Som følge deraf var han i perioder bortrejst, bl.a. til Brasilien, England og Finland. I 1920 valgte han at blive dansk statsborger. Han valgte herefter at bosætte sig i Skærbæk som praktiserende læge. Hans gravsten på Skærbæk Kirkegård er fredet.

Inges mors familie stammede fra København. Inge Thalwitzer gik i Zahles Pigeskole i København. Hun blev student fra Ribe Katedralskole, hvorefter hun læste til cand.pharm.

Den 1.5.1928 kom hun til Broager, hvor hun i en periode blev ansat som farmaceut på Broager Apotek. Efter i 1929 at være flyttet til en stilling ved Tomdrup Apotek i Skibsted, kom hun den 2.5.1930 tilbage til Broager. Denne gang for at blive.

Den 31.3.1931 blev hun gift med malermester Anders Christian Mathiesen, der var medindehaver i malerfirmaet Thiesen og Mathiesen. Det lå i Østergade ved siden af Borgerhjemmet og det nuværende Majkær.

Inge Mathiesen gik med stor iver ind for kvindesagen.

I 1946 havde hun stiftet en Dameliste og stillede op ved det første kommunevalg, der blev afholdt efter 2.verdenskrig.

Hun blev dog ikke valgt ind, og det gav anledning til megen polemik. Det endte med, at hun blev stillet op ved næste kommunevalg som nr. 3 på borgerlisten, og denne gang blev hun valgt ind. Det var i 1950. Ved de næste to kommunevalg blev hun den store stemmesluger.

I det kommunale arbejde var hun formand for socialudvalget, en post hun var eminent til.

Det fortælles, at hun røg store cigarer og kørte på motorcykel. Hun var en kvinde af format. Også i fysisk henseende. Når hun skulle hjem at skifte kjole inden et udvalgsmøde, var hun så optaget af sine tanker og gøremål, at hun glemte, om hun var ved at klæde sig af eller på: Det resulterede i, at hun en enkelt gang mødte til udvalgsmøde iført to kjoler.

Fra 1944 -1958 var hun formand for Broager og Omegns Husholdningsforening. Hun var meget aktiv i hjælpearbejdet i Sydslesvig.
Desuden startede hun aftenkursus for unge piger, hvor der blev undervist i madlavning, håndarbejde, engelsk, reparation af tøj mm.

Det var før ungdoms- og aftenskolernes tid.

Hun etablerede et samarbejde med de omkringliggende foreninger, og kort før sin alt for tidlige død i 1958 arrangerede hun et husmoder stævne i Broager med deltagelse fra hele Sønderjylland.

Der stod en umådelig stor respekt om Inge Mathiesen. Hun var så dynamisk og aktiv, at man stødte på hendes navn overalt.

Det siges om hende, at hun var typen, der kom, så og sejrede.