Aktivitetskalender 2017

Onsdag den 8. marts kl.19.30
Ordinær Generalforsamling i Aktivitets-og Kulturhuset Nette Jensen i Skelde.
Dagsorden iflg.foreningens vedtægter. Efter generalforsamlingen vil Rudi Cargnelli fortælle om sit liv “Fra Wien til Skelde”

Onsdag den 17. maj kl.19.00
Byvandring i Lågemade. Vi får en guidet tur gennem “Låchmaj”. Vi mødes ved Kulturhuset (Egernsund gamle skole) Efterfølgende indtager vi kaffen i Kulturhuset, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål og udveksle viden on Lågmade.

Søndag den 18. juni kl. 12.00
Sommertur til Flensborg/Mürwik. Vi besøger Marinestationen Mürwik og dets museum med en kyndig guide. Mere info vil blive annonceret på et senere tidspunkt. Tilmelding nødvendig på 27 46 92 26, eller bock@bbsyd.dk

Onsdag den 6. september kl. 19.00
Aftentur til Augustenborg. Vi tager en byvandring i den gamle Hertugby Augustenborg. Mødested Lokalarkivet Augustenborg  Slotsgade 10 Augustenborg.

 

Torsdag d.26 oktober kl.15:00-17:00
Erindringsværksted i Lokalhistorisk Arkiv
Der fortælles eller skrives erindringer. Alle kan være med.
Der vælges et emne og en tovholder.

Alle fortæller for hinanden på skift, taler om det, der bliver fortalt, kommer med bemærkninger og gode råd. v/ Asta Flyvholm Kjær tilmelding: astafk@mail.dk
tlf. 744333 eller mobil 29607752

Lørdag den 28. oktober kl. 14.00
“Hvo bløw de enle aw” i Broagerhus. Vi kan i år byde velkommen til Christian Hollensen. Christian er opvokset på Cathrinesminde Teglværk. De fleste vil nok kende Christian med efternavnet Nordemann Jensen. Uddannet ved Haderslev Seminar , og får sit virke ved  skolevæsenet på Bornholm, hvor han stadig bor som aktiv pensionist.